Mikkelin Taekwondo

Taekwondo

Taekwondo on korealainen kamppailulaji. Laji syntyi, kuten muutkin kamppailulajit, tarpeesta puolustaa itseään, kotiaan ja perhettään. Sittemmin siitä on kehittynyt kehon ja mielen taidetta, jonka kaikki osa-alueet lähtevät edelleen itsepuolustusajattelusta.
Taekwondossa opetetaan mm. perustekniikka-, itsepuolustus-, ottelu-, lihaskunto-, kestävyys-, nopeus ja murskausharjoituksia. Kaiken taustalla on kuitenkin ihmisen henkinen kasvu ja taekwondon filosofian ymmärtäminen.
Taekwondo tarkoittaa jalan (tae) ja käden (kwon) tietä/taitoa (do). Laji sisältää lukuisan määrän erilaisia jaloin ja käsin suoritettavia puolustus- ja hyökkäystekniikoita. Myös ottelu vastustajan kanssa kuuluu taekwondoon olennaisena osana. Vastapainona fyysiselle harjoittelulle on taekwondon filosofinen tausta, joka kasvaa harrastajaan vuosien ankaran harjoittelun myötä. Tämä näkyy itseensä luottavana, tiedostavana, harkitsevana ja tasapainoisena ihmisenä. Taekwondo on myös olympialaji.

Lue lisää seuran sivuilta www.mikkelintaekwondo.com

Haidong Gumdo

Haidong Gumdo on eteläkorealainen miekkailulaji. Lajin nykymuoto on kehittynyt Mestari Jeong-Ho Kimin omaksuessaan taidon 1970-luvun alussa. Mestari Kim (10. dan) on kansainvälisen Haidong Gumdo liiton perustaja (World Haidong Gumdo Federation) ja hän toimii edelleen liiton puheenjohtajana.
Lajille tyyppillisiä piirteitä ovat terävät, nopeat ja tarkat miekanviillot, pehmeät pyöreät liikeradat, lentävät hyppylyönnit ja akrobatia. Tämä kaikki yhdistyy liikesarjaharjoituksissa, joita suoritetaan sekä tarkoin määritetyin koreografioin että vapaamuotoisemmin yksin tai ryhmänä. Lajille on ominaista myös se, että keskitytään ottamaan vastaan useita vastustajia samanaikaisesti maastosta riippumatta. Miekan viiltoja harjoitellaan myös konkreettisiin kohteisiin, kuten sanomalehtipaperi, bambun varret, omenat, heinäpaalit ja kynttilän sydämet.

Lue lisää seuran sivuilta www.hdgdmikkeli.fi